همکاری با سایت

دانلود کتاب الکترونیک

فرهنگ شهروندی
آخرین نوشته ها از افسوس كيش

افسوس کیش (سه پتانسیل کیش)

افسوس کیش (سه پتانسیل کیش)

پتانسيل ها و مديريت هاكيش با توجه به شرايط خاص خود داراي سه پتانسيل عمده است. پتانسيل اول، بحث گردشگري است. البته گردشگري نه به اين معني كه با توجه به شرايط كشور، تلاش شو...

ادامه مطلب...
مطالب ویژه
نکات فرهنگ شهروندی
شمعی روشن کنیم

 

مشترک آخرین مطالب فرهنگ ملی شوید.

عضویت