سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از افسوس كيش

افسوس کیش (سه پتانسیل کیش)

افسوس کیش (سه پتانسیل کیش)

پتانسيل ها و مديريت هاكيش با توجه به شرايط خاص خود داراي سه پتانسيل عمده است. پتانسيل اول، بحث گردشگري است. البته گردشگري نه به اين معني كه با توجه به شرايط كشور، تلاش شو...

ادامه مطلب...